บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด UNION THAI-NICHIBAN CO.,LTD เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเทปกาว ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า UNITAPE , PANFIX , UTA ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลรายแรกในประเทศไทย UNION THAI-NICHIBAN CO.,LTD
 ได้นำเทคโนโลยีการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจนการส่งมอบให้ลูกค้า ผลิตภัณฑ์เทปกาว UNITAPE , PANFIX , UTA จาก UNION THAI-NICHIBAN CO.,LTD ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี
ISO 9001 & 14001
CERTIFIED BY
Union Thai-Nichiban CO., LTD. 12 Soi Serithai 62 Minburi Bangkok 10510 
Office Tel. (662) 5170100-3 Fax. (662) 5170104 Sale Dep. Tel. (662) 9068083-6 Ext 214-225 Fax. (662) 517-1015 
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
สำนักงานโทร : 02 517 0100-3 แฟกซ์ : 02 517 0104 , ฝ่ายขายโทร : 02 906 8083-6 ต่อ 214-225  แฟกซ์ : 02 517 1015
บริษัท ยูเนี่ยนไทย - นิจิบัน จำกัด ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2008 จาก Bureau Veritas Quality International ( BVQI )
และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 จาก United Registrar of  Systems (Thailand) Limited (URS)

Union Thai-Nichiban CO.,LTD.