เทปกาวยางธรรมชาติ (Natural Rubber Adhesive Tape)
เทปใสเยื่อไม้ (Cellulose Tape) เทป OPP สีใส กระดาษกาว (Kraft Tape)
กระดาษกาวย่น(Crepe Tape)
เทป OPP สีน้ำตาล เทปผ้า (Cloth Tape)
Click ที่รูป เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
Union Thai-Nichiban CO.,LTD.

Union Thai-Nichiban CO., LTD. 12 Soi Serithai 62 Minburi Bangkok 10510 
Office Tel. (662) 5170100-3 Fax. (662) 5170104 Sale Dep. Tel. (662) 9068083-6 Ext 214-225 Fax. (662) 517-1015 
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
สำนักงานโทร : 02 517 0100-3 แฟกซ์ : 02 517 0104 , ฝ่ายขายโทร : 02 906 8083-6 ต่อ 214-225  แฟกซ์ : 02 517 1015